USŁUGI OGRODNICZE
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW,
PRZYGOTOWYWANIE TERENU POD TRAWNIK,
OPIEKA NAD TRAWNIKIEM
WERTYKULACJA, AERACJA,
NAWOŻENIE
Koszenie trawNIKÓW, WYSOKICH TRAW, zarośli,
WYCINKA SAMOSIEJEK


USŁUGI RĘBAKIEM,
WIERCENIE OTWORÓW ŚWIDREM GLEBOWYM, NASADZENIA