USŁUGI OGRODNICZE

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, PRZYGOTOWYWANIE TERENU
POD TRAWNIK, OPIEKA NAD TRAWNIKIEM WERTYKULACJA, AERACJA, NAWOŻENIE

KOSZENIE TRAWNIKÓW, WYSOKICH TRAW, ZAROŚLI,
WYCINKA SAMOSIEJEK


USŁUGI RĘBAKIEM, WIERCENIE OTWORÓW ŚWIDREM GLEBOWYM, NASADZENIA